Wat doet Uppermoor?

Uppermoor biedt burgers, bedrijven en overheden begrijpelijke geo-informatie in de vorm van handzame fraaie (m)applicaties. Deze applicaties helpen de gebruiker heel gericht bij het droogronden en zelfs oplossen van een specifiek ruimtelijk vraagstuk dat zich afspeelt in zijn (werk)omgeving.

geo-informatie applicaties

Onze diensten

  • Lorem
  • Ipsum
  • Dolor
  • Sit
  • Amet
  • Nullam

Geo-simulatoren voor overheden

Uppermoor maakt geo-simulatoren voor regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hiermee kunnen alle partners in een veiligheidsregio (zoals de veiligheidsregio, de afzonderlijke gemeentes, waterschappen, politie, GHOR, defensie) een zo realistisch mogelijk beeld krijgen van ramp- en incidentscenario’s en hun impact op gevoelige objecten en populaties. De geo-simulator kan worden ingezet bij training en opleiding. Het kan beschouwd worden als een dynamisch regionaal risicoprofiel.

geo-simulatoren rampenbestrijding crisisbeheersing veiligheidsregio's

Hyperlokale apps voor burgers

Uppermoor biedt hyperlokale informatie in de vorm van handige apps. Die laten de burger zien welke impact actuele ruimtelijke ontwikkelingen hebben op zijn directe omgeving, dus in zijn straat, buurt of dorp. Een voorbeeld is coronalocatie.nl.

hyperlocation hyperlocatie ruimtelijke omgeving

Locatiescanner voor bedrijven

Locatie is een zeer belangrijke factor bij business development en marketing. Waar opent een winkelketen zijn volgende filiaal en welke omzet valt daar te verwachten? Waar kan een vastgoedontwikkelaar het beste die nieuwe ouderwoningen ontwikkelen tegen welke vierkantemeterprijs? Welke gebieden zijn geschikt voor het ontwikkelen van zonneparken, welke opbrengsten zijn daar te verwachten? Wij beschikken via onze partner SPOTinfo over zeer veel geografische kaartlagen die wij met elkaar kunnen combineren. Uw zoekopdracht vertalen we naar concrete locaties voor uw project.

locatie scanner beste locatie voor bedrijven

Wie zijn wij?

Pieter-Frank van Boven   LinkedIn
Data gedreven ondernemer met expertise op het gebied van Planologie, GIS, data-science, artificial intelligence en visualisaties. Centraal bij hem staat het zoeken naar eenvoud in complexe processen, vergroten van de betrokkenheid van burgers en leren van andere sectoren.

André van der Veen   LinkedIn
Ondernemer met een bijzondere interesse in GIS, data science en visualisatie. André is een creatief denker die zich altijd afvraagt: wordt hier werkelijk waarde toegevoegd voor de gebruiker of klant? En ook: kunnen we zaken slimmer, minder omslachtig en vooral leuker maken? Met name door bestaande data beter te benutten en informatie net even anders vorm te geven.

Pieter-Frank van Boven en André van der Veen

Contact

Pieter-Frank van Boven

André van der Veen

06-13103620

Uppermoor logo: Adresgegevens Pieter-Frank van Boven en André van der Veen

Partner

Onze partner SPOTinfo levert de de basisgegevens die wij gebruiken in onze analyses. SPOTinfo levert op én over ieder gebied, locatie en pand in Nederland betrouwbare informatie. Altijd en overal alle data makkelijk toegankelijk voor iedereen. Als cloudservice, dus alle data is op ieder apparaat en iedere locatie toegankelijk. 24/7.

SPOTinfo, partner van Uppermoor